Recreatie- en rondvaartbedrijf

Disclaimer

De website van Recreatie- en rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie - worden ontleend. Recreatie- en rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Recreatie- en rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recreatie- en rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap.

Recreatie- en rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.
Copyright © 2021 Pieter Jongschaap | Gerealiseerd door: DIXID